چنانچه مایل به همکاری با یک شرکت بازرگانی ، خدماتی می باشید و دارای روحیه مثبت برای تلاش و فعالیت سازنده می باشید فرم زیر پر نموده و ارسال نمایید لطفا در قسمت توضیحات سوابق کاری ، تواناییها ، میزان تحصیلات و هر آنچه فکر میکنید لازم است ما بدانیم بنویسید.